උද්‍යාන වැවිලිකරු

උද්‍යාන වැවිලිකරුවෙකු හට තණකොළ කැපීමේ සිට වනෝද්‍යානයක් කළමනාකරණය කිරීම දක්වා වූ විශාල පරාසයක රැකියාවක නිරත විය හැකිවේ. සාමාන්‍යයෙන් ඔවුන්ගේ වගකීම් අතරට උද්‍යාන වගාව අධීක්ෂණය කිරීම, නඩත්තු කිරීම, පළිබෝධ පාලනය සහ අනුකූලතාවය සහතික කිරීම ඇතුළත් වේ.

බොහෝ හෝටල් සහ නිකේතන ඒවායේ පරිශ්‍රයේ සෞන්දර්යාත්මක පෙනුම වැඩි කිරීමට සහ ඔවුන්ගේ අමුත්තන්ගේ සතුට සඳහා අලංකාර උද්‍යාන නඩත්තු කිරීමට කැපවී සිටී. උද්‍යාන හා භූ දර්ශනයන් උසස් මට්මමක පවත්වාගෙන යාම සහතික කිරීම සඳහා ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයෙකුගේ අවශ්‍යතාවය වැඩි වන බව මෙයින් පෙනී යයි. වතු අලංකරණයට සහ උද්‍යාන විද්‍යාවට උනන්දු කරන අය සඳහා මෙය හොඳ අවස්ථාවක් වේ.

රැකියා භූමිකාවන්

උද්‍යාන වැවිලිකරුවෙකු සඳහා නිශ්චිත ආරම්භක හෝ අධීක්ෂණ මට්ටමේ තනතුරු නොමැත. උද්‍යාන වැවිලිකරුවෙකුගේ වගකීම් අතරට, වගාව රැක බලා ගැනීම, පැල සිටුවීම, අස්වැන්න නෙළීම, ශාක පෝෂණය කිරීම හා කප්පාදු කිරීම, පරිසරයට ගැලපෙන පරිදි උද්‍යාන සැලසුම් කිරීම හා නිර්මාණය කිරීම ඇතුළත් වේ.

වෘත්තීය ප්‍රගතිය

හෝටල් ක්ෂේත්‍රයේ වෙනත් රැකියා මෙන් නොව, මෙම ක්ෂේත්‍රය තුළ පැහැදිලි වෘත්තීය ප්‍රගති මාවතක් නොමැත. ඔබට සහායකයකු ලෙස රැකියාව ආරම්භ කර ප්‍රධාන උද්‍යාන වැවිලිකරු විය හැකිය.

දැනුම සහ කුසලතා

උද්‍යාන වැවිලිකරුවෙකු වීම තරමක් සරල ය. ඔබ අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය සම්පූර්ණ කර තිබිය යුතු අතර, උසස් පෙළ විභාගයේදී විද්‍යා විෂයයන් හදාරා තිබීමද වැදගත් වේ. ඔබ උසස් පෙළ විභාගය සම්පූර්ණ කර නොමැති නම්, විද්‍යා විෂයයන් සඳහා මූලික පාඨමාලාවක් හෝ ආගන්තුක සත්කාරය සහ සංචාරක ව්‍යාපාරය පිළිබඳ සහතිකපත්‍ර පාඨමාලාවක් සම්පූර්ණ කළ යුතු වේ. ඔබට උද්‍යාන විද්‍යාව හෝ කෘෂිකර්මාන්තය සම්බන්ධ ක්ෂේත්‍රයක ඩිප්ලෝමාවක් හෝ ඉහළ සුදුසුකමක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. තවද, උද්‍යාන විද්‍යාව, කෘෂිකර්මාන්තය හෝ පාරිසරික, පාංශු, බෝග විද්‍යාවන් පිළිබඳ උපාධියක් හෝ උසස් ජාතික ඩිප්ලෝමාවක් තිබීම මේ රැකියාවේදි ප්‍රයෝජනවත් වනු ඇත. ඔබට ඉංග්‍රීසි පිළිබඳ සාමාන්‍ය දැනුමක් ද තිබිය යුතුය.

කුසලතා

බඳවා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය

ඔබේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම් සහ සේවා පළපුරුද්ද පිළිබඳව මානව සම්පත් කළමනාකරු ඔබෙන් ප්‍රශ්න කරනු ඇත. සියළුම අපේක්ෂකයින් ශාරීරිකව යෝග්‍ය විය යුතු අතර දැඩි කාලසීමාවන් සපුරාලීමේ පීඩනය යටතේ හොඳින් වැඩ කිරීමේ හැකියාව තිබිය යුතුය.

වැටුප් පරිමාණය

උද්‍යාන වැවිලිකරුවෙකු ලෙස සේවය කරන පුද්ගලයෙකු සාමාන්‍යයෙන් මසකට රු. 30,000 ක් පමණ උපයයි. වැටුප් රු. 11,700 (අඩුම) සිට රු. 40,300 (වැඩිම) දක්වා පරාසයක පවතියි. මෙය නවාතැන් පහසුකම්, ප්‍රවාහන පහසුකම් සහ වෙනත් ප්‍රතිලාභ ඇතුළුව සාමාන්‍ය මාසික වැටුප වේ.