නිපුණතා මධ්‍යස්ථානය

2018 වසරෙහි ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරියෙහි වාර්තාවන්ට අනුව,  150,000 කට අධික පිරිසක් සෘජුව සහ  200,000 කට අධික පිරිසක් වක්‍ර වශයෙන් සංචාරක කර්මාන්තයේ යෙදී ඇති බවට සදහන් වේ. 2025 වන විට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 10 ක සංචාරක ඉපැයීම් ළඟා කර ගැනීමේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ ඉලක්කයට ශ්‍රී ලංකා සංචාරක  සන්ධානය සහාය ලබා දෙන අතර, රට පුරා වෙසෙන ප්‍රජාවන්ට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ලබා දීම සඳහා රජයේ සංචාරක මෙහෙවර සඳහාද සන්ධානය සහය දෙයි. සංචාරක ක්ෂේත්‍රෙය් ශ්‍රම බලකායේ වර්ධනයට හා සංවර්ධනයට සහාය වීමට අපි කැපවී සිටින අතර ඒ හරහා ශ්‍රී ලංකාව ගෝලීය වශයෙන් පිළිගත්, ලෝක මට්ටමේ ඉහල සේවා සපයන ගමනාන්තයක් බවට පත්කිරීම අපගේ පරමාර්ථයයි.

සංචාරක කර්මාන්තය පුහුණුවන්නන්ගේ සිට ඉහළ කළමනාකාරිත්වය දක්වා සෑම මට්ටමකින්ම රැකියා උත්පාදනය කරයි. සූපශාස්ත්‍රයේ සිට සංරක්ෂණය දක්වා විවිධ ක්ෂේත්‍ර ගණනාවක අවස්ථා ද එහි ඇත. අපගේ නිපුණතා මධ්‍යස්ථානය සංචාරක කර්මාන්තය තුළ වෘත්තීය මාර්ග සහ අවස්ථාවන් පිළිබඳ වැදගත් සම්පත් සහ තොරතුරු සපයන්නේ, වර්තමානයේ සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා වල යෙදෙන සේවකයින් සහ අනාගතයේ රැකියා වල නියැලීමට අපේක්ෂා කරන අයව සවිබල ගැන්වීමේ හා ඉහළ නිපුණතාවයක් ලබාදීමේ අරමුණ පෙරදැරි කොට ගෙනයි. ගුණාත්මක අධ්‍යාපනික වැඩසටහන්, වෘත්තීන් පිළිබඳ තොරතුරු සහ කර්මාන්ත සිදුවීම් සඳහා ඔබේ දොරටුව එයයි. ඔබේ වෘත්තිය ජීවිතය ඊළඟ මට්ටමට ගෙනයාමට අපි ඔබට උදව් කරන්නේ කෙසේදැයි සොයා බලන්න.

වෘත්තීය මාර්ගයන්
වෘත්තීය මාර්ගයන් වැඩි විස්තර
පාඨමාලා
පාඨමාලා වැඩි විස්තර