சுற்றுலா வழிகாட்டிகள்

தனிநபர்களுக்கு அல்லது சுற்றுலாப் பயணிகளின் குழுக்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கும் சுற்றுப்பயணங்களை ஏற்பாடுசெய்வதற்கும் பிரயாணத் துறையில் பணியாற்றுபவர்கள் சுற்றுலா வழிகாட்டிகளாவர். அவர்கள் அமைவிடங்களின் வரலாறு குறித்து நிபுணத்துவ அறிவைக் கொண்டுள்ளதுடன் இயற்கையான இடங்கள், வரலாற்று தளங்கள், அருங்காட்சியகங்கள், அழகிய இடங்கள் மற்றும் பிற பயண இடங்கள் ஆகியவற்றில் பயணிகளுக்கு ஆர்வமுள்ள இடங்களைப் பற்றி சுவாரஸ்யமான மற்றும் உள்ளார்ந்த தகவல்களை வழங்குகிறார்கள். வழிகாட்டிகள் நடைப்பயணங்கள் முதல் பேருந்து மூலமான சுற்றுப்பயணங்கள் வரை பலவிதமான சுற்றுப்பயணங்களை வழங்கலாம். பெரும்பாலும் பயண நிறுவனங்களால் பணியமர்த்தப்படுவதால், சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் பொதுவாக அவர்கள் பணிபுரியும் பகுதியில் வசிப்பவர்களாகவிருப்பர்.

சுற்றுலா வழிகாட்டியைத் தேர்ந்தெடுக்கும்போது, அங்கீகாரம் பெற்ற அல்லது அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுப்பதில் சுற்றுலாப் பயணிகள் பொதுவாக எச்சரிக்கையாக இருப்பார்கள். இந்த வழியில், அவர்கள் பாதுகாப்பாக இருக்கிறார்கள் என்பதையும் அவர்கள் அனுபவத்தை அதிகம் பயன்படுத்துவார்கள் என்பதையும் அவர்கள் அறிவார்கள். இலங்கையில் உள்ள உள்ளூர் சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் சொந்த மொழியையும் ஆங்கிலத்தையும் பேசுவதோடு மட்டுமல்லாமல், பொதுவாக ஜெர்மன் அல்லது பிரஞ்சு போன்ற வெளிநாட்டு மொழிகளையும் பேசுகின்றனர். இது அவர்கள் சேவை செய்யும் விருந்தினர்களை வரையறுக்க உதவுகிறது.

பெரும்பாலும் சுற்றுலாப் பயணிகள் இலங்கை சுற்றுலாத்துறையால் தொழில்ரீதியாகப் பயிற்சியளிக்கப்பட்ட மற்றும் அங்கீகரிக்கப்பட்ட வழிகாட்டியைத் தேர்ந்தெடுப்பார்கள், மேலும் இவர்கள் தேசிய சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் அல்லது சாரதி சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் என வகைப்படுத்தப்படுவார்கள். இவை உரிமம் பெற்ற வழிகாட்டிகளைக் குறிக்கின்றன.

1. வேலைப் பாத்திரங்கள்

இந்தத் தொழிலில், ஆரம்ப, மேற்பார்வை அல்லது நிறைவேற்றுத் தரங்கள் இல்லை. பதிலாக, அனுபவத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு வகைப்படுத்தப்படுகின்றனர்.

தேசிய சுற்றுலா வழிகாட்டிகள்: ஒதுக்கப்பட்ட அல்லது தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட சாரதியினரால் செலுத்தப்படும் ஆடம்பர சுற்றுலாப் பேருந்துகளில் பயணிக்கும் பெரிய சுற்றுலாப் பயணிகளின் குழுவொன்றிற்காகப் பணியாற்றுவராவர். இந்த வழிகாட்டிகள் அனுபவம் வாய்ந்தவர்களாக அல்லது நாட்டின் எந்த இடத்திற்கும் எத்தனை பேரையும் அழைத்துச் செல்லுமளவுக்கு அனுபவமுள்ளவர்களாக இருப்பர்.

சாரதி சுற்றுலா வழிகாட்டி: இவர்கள் அதிகமாக சிறிய குழுக்களை சிறிய வேன்களிலும் ஆடம்பரக் கார்களில் கொண்டு சென்று வழிகாட்டுபவர்களாகவிருப்பர். இக்குழுக்களில் ஒருவர் முதல் ஏழுபேர் வரை இருப்பர். வழிகாட்டுதலானது தனது சொந்த வாகனத்தைச் செலுத்தும் சாரதி/ வழிகாட்டிகளால் மேற்கொள்ளப்படும்.

உல்லாசப் பயண வழிகாட்டிகள்: நாட்டில் சுற்றுலாப் பயணங்களுக்கு குழுக்களை எடுத்துச் செல்வதற்கு அங்கீகரிக்கப்பட்டவரும் பிரதான சுற்றுலாத் தளங்களுக்கு வழிகாட்டுவதற்கு அனுமதிக்கப்பட்டவருமான தேசிய சுற்றுலா வழிகாட்டி அல்லது சாரதிச் சுற்றுலா வழிகாட்டியொருவராவார்.

2. தொழில் முன்னேற்றம்

இந்தத் துறையில் தொழில் முன்னேற்றமானது தமது தெரிவினைப் பொறுத்ததாகும். அத்துடன் பலர் தொடர ஆர்வங்காட்டுவதில்லை, ஏனெனில் இந்தத் துறையில் இறங்குவோர் அவர்களின் தெரிவின்படி இதனைச் செய்கிறார்கள். பெரும்பாலான சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் அவர்கள் செய்யும் பணியில் செயல்களில் திருப்தி அடைகின்றனர். இலங்கையில் சுற்றுலா களைகட்டும் காலங்கள் இருப்பதால் சிலருக்குத் தங்களைத் தக்க வைத்துக் கொள்ள பல தொழில்கள் உள்ளன.

3. அறிவும் திறன்களும்

சுற்றுலாத் துறையிலுள்ள பல துறைகளைப் போலவே, இந்தத் தொழிலைத் தொடங்க உங்கள் சாதாரண தரப் பரீட்சையை நீங்கள் முடித்திருக்க வேண்டும். இல்லையென்றால், அதற்கு உங்களைத் தயார்படுத்தக் கூடியதொரு அடிப்படைக் கற்கைநெறியொன்றைத் தொடரலாம்.

நீங்கள் பாடசாலை மற்றும் சாதாரண தரப் பரீட்சைகளை முடித்திருந்தாலும், வழிகாட்டியாக செயற்பட நீங்கள் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அல்லது உரிமம் பெற வேண்டும். சுற்றுலா வழிகாட்டியாகப் பதிவு செய்வதற்கு அல்லது உரிமம் பெறுவதற்கு நீங்கள் ஒரு பயிற்சி நெறியைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

இலங்கை சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபையினால் (SLTDA) பயிற்றப்பட்டு, சான்றுப்படுத்தப்பட்டு உரிமம் பெற்றவர்களாகவுள்ளனர். இலங்கையிலுள்ள சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்கான ஒரே அதிகாரசபை இதுவாகும். இலங்கை முழுவதும் சுற்றுப்பயணத்திற்காக பயிற்சியளிக்கப்பட்டவர்கள் தேசிய சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் என்றும் குறிப்பிட்ட இடங்கள் அல்லது இடங்களில் பயிற்சி பெற்றவர்கள் தளச் சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறார்கள்.

இலங்கையில் புவியியல், வரலாறு, தொல்பொருள், கலாசாரம், இயற்கை, வனவிலங்கு மற்றும் பௌத்தம் ஆகியவற்றில் முழுநேர தீவிர பயிற்சி வகுப்பைத் தொடர்ந்து பங்கேற்பாளர்களுக்கு இலங்கை சுற்றுலா அபிவிருத்தி அதிகாரசபையானது (SLTDA) உரிமங்களை வழங்குகிறது. இந்தப் பயிற்சிநெறி நான்கு மாதங்களுக்கு இயங்குகிறது, அதைத் தொடர்ந்து ஒரு பரீட்சை நடாத்தப்படுகின்றது.

சுற்றுலா வழிகாட்டிகளுக்காக இலங்கையில் தேசிய அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட இரண்டு பாடநெறிகள் உள்ளன, அவற்றை இந்த இணையத்தளத்திலுள்ள “பாடநெறிகள்” எனும் பிரிவிலும் காணலாம்.
<0l>

 • தேசிய சுற்றுலா வழிகாட்டி விரிவுரையாளர் (NTGL) – காலப்பகுதி: 4 மாதங்கள்
 • சாரதி சுற்றுலா வழிகாட்டி விரிவுரையாளர் (CTGL) – காலப்பகுதி: 3 1/2 மாதங்கள்
 • 3.1 திறன்கள்

  ஒரு சுற்றுலா வழிகாட்டியின் திறன்களை இரண்டு பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்:

  <0l>

 • தனிப்பட்ட திறன்கள்
 • தொழில்நுட்பத் திறன்கள்
 • விரிவாக:

  1. தனிப்பட்ட திறன்கள்

  2. தொழில்நுட்பத் திறன்கள்

  4. பணியமர்த்தல் செயல்முறை

  உங்கள் சான்றிதழ் கற்கைநெறிகளை நீங்கள் பூர்த்திசெய்ததும், ஒரு ஹோட்டல், ஒரு சுற்றுலா முகவர், ஒரு சுற்றுலா விடுதி அல்லது வெளிநாட்டு விருந்தினர்களின் வருகையைக் கொண்ட சுற்றுலா மற்றும் விருந்தோம்பல் துறையில் வேறு எந்த நிறுவனத்திற்கும் வேலை செய்ய நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம். இது கேசினோக்கள், நகர்ப்புறங்களில் இல்லாத சுற்றுலா விடுதிகள், சுற்றுலாக் கம்பனிகள், வாடகை வாகன நிறுவனங்கள், விமான நிலையங்கள் போன்றவையாகக் கூட இருக்கலாம்.

  ஒரு நேர்காணலை எதிர்கொள்ளும் போது நீங்கள் அந்த பகுதியை அலங்கரிக்க வேண்டும், நீங்கள் நன்றாக வருவீர்கள் என்பதையும், உங்கள் ஆடை சுத்தமாகவும் நேர்த்தியாகவும் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். இந்த வேலை உங்களுக்கு ஏன் ஆர்வமாக இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் பணியமர்த்தல் முகாமையாளரிடம் சொல்ல வேண்டும்.

  5. சம்பள அளவு

  நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் பணிபுரிகிறீர்கள் என்றால் சராசரி சம்பளம் மாதத்திற்கு ரூபா .25,000 முதல் ரூ .30,000 வரை இருக்கும். சுற்றுப்பயணத்தில் இருக்கும்போது உங்கள் உணவு மற்றும் இதர செலவுகளை ஈடுகட்ட ‘பட்டா’ எனப்படும் சிறுதொகை உங்களுக்குக் கிடைக்கும். வழங்கப்படும் உள்ளடக்க வீதமானது நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் மாறுபடும்.

  மாத சம்பளத்திற்கு மேலதிகமாக, இலங்கையில் சுற்றுலா வழிகாட்டிகள் பெரும்பாலும் நல்ல ‘டிப்ஸ்’ எனப்படும் உதவித்தொகைகளைப் பெறுகிறார்கள். ஒரு நாளைக்கு ரூ .1,000 முதல் ரூபா .1,500 வரையிலான டிப்ஸ்களைப் பெறலாம். நீங்கள் சிறப்பாகச் செய்திருந்தால், உங்களுடன் சுற்றுப்பயணம் செய்த சுற்றுலாப் பயணிகளின் தாராள மனப்பான்மையைப் பொறுத்து வெளிநாட்டு நாணயத்தில் கூட உங்களுக்கு பணம் செலுத்தப்படலாம்.