கற்கைநெறிகள்

கற்று, திறன்களை மேம்படுத்தி உங்களை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

நாட்டிற்கு வருகை தருபவர்களுக்கு உயர்தர அனுபவங்களை வழங்குவதற்குத் தேவையான அறிவு, திறன்கள் மற்றும் அணுகுமுறையை உருவாக்குவதற்குத் தொழில்துறையிலுள்ள ஊழியர்களுக்கு உதவுவதற்காகக் கூட்டணி தன்னை அர்ப்பணித்துள்ளது. உங்கள் ஆர்வங்கள் மற்றும் திறன்களுடன் தொடர்புடைய கற்றல் வாய்ப்புகளைக் கண்டறிய உங்களுக்கு உதவுவதற்காக எமது பாடநெறி போர்டல் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Alliance MembershipJoin Today

Join the Alliance and access a host of opportunities to grow your business

Become a Member

News and Latest Updates

  Sri Lankan Tourism Alliance
  #lovasrilanka
Web & Digital Partner Antyra Solutions
Branding Partner Audicity
Concept Design & Development by Antyra Solutions